ถวายเพลทำบุญวันเกิดแด่พระภิกษุในวัด

จาก wiki.surinsanghasociety
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทำบุญวันเกิดต้องได้นั่งสมาธิ

วันเกิดพระในรอบปี

 1. 2 ม.ค. 2542 พระสุรศักดิ์ ยุงประโคน / สุรธมฺโม
 2. 11ก.พ.2507. พระถนอม แผลงดี/โฆสโก
 3. 23 ก.พ. 2544 พระสุเมธ สุเมโธ/สายสู่
 4. 5 เม.ย.2543 พระพงษ์พณิช วชิรมโน/ชาวเมืองดี
 5. 12มิ.ย.2530. พระยอด ยโสธโร/ล้อมนาค
 6. 21 มิ.ย. 2544 พระสุริยัน สุรปญฺโญ สุริยัน ยิ้มเจริญ
 7. 10 ส.ค. 2533 พระอำพล อติพโล ดังประสงค์
 8. 24 ส.ค. 2543 พระมังกร ปญฺญาทีโป/ จาบทอง
 9. 19 ส.ค. 2543 พระวีรชัย สายสู่ / วีรชโย
 10. 18 ต.ค.2539. พระสุรทิน สมนึกตน/สุรธีโร
 11. 30 ต.ค.2536 พระวิศิษฐ์ ติกฺขวีโร /อสิพงษ์
 12. 5 พ.ย.2527. พระอุทัย สุดใสดี/เขมสุทฺโธ
 13. 9 พ.ย.2513 พระครูปริยัติกิตติวรรณ

วันเกิดอุบาสก อุบาสิกา ในรอบปี

มกราคม

 1. 1 มกราคม 2509 นางสมจิตร์ แบร์จีเย่ส์

กุมภาพันธ์

 1. 16 กุมภาพันธ์ 2528 นายจักรพงษ์ ได้ทุกทาง

มีนาคม

 1. 7 มีนาคม น.ส.แก้วฤทัย ทนงใจ

เมษายน

 1. 7 เมษายน นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
 2. 16เมษายน นายบัณฑิต ปานะโปย

พฤษภาคม

 1. 1 พฤษภาคม 2504 นางจันทรา แร่ทอง
 2. 15 พฤษภาคม 2513 นายเอียม ชาวเมืองดี
 3. 21 พฤษภาคม 2513 ดร.บัญญ้ติ สาลี

มิถุนายน

 1. 2 มิถุนายน 2513 นายเชิด ใจมั่น
 2. 4 มิถุนายน นายก่อการ เปรื่องวิชา
 3. 23 มิถุนายน 2509 นางเสมือน ดีตลอด

กรกฎาคม

 1. 15 ก.ค.นงนภัส เปรื่องวิชา

สิงหาคม

 1. 3 สิงหาคม 2506 นางวิภาวี สาลี

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

 1. 5 พฤศจิกายน 2480 แม่อวด ได้ทุกทาง

ธันวาคม

 1. 1 ธันวาคม 2502 สำอางค์ สายสู่
 2. 26 ธันวาคม 2512 นางลาน หวังทางมี

เจ้าภาพ

ทำบุญวันเกิดต้องได้นั่งสมาธิ