หน้าหลัก

จาก wiki.surinsanghasociety
รุ่นแก้ไขเมื่อ 23:59, 11 มิถุนายน 2567 โดย Weera2533 (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ยินดีต้อนรับ สู่วิกิสุรินทร์สังฆะ จังหวัดสุรินทร์ เมืองแห่งการเรียนรู้ Surin city of learning


สุรินทร์ เมืองแห่งการเรียนรู้


Surin city of learning
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ https://www.moobansila5.com/
....................................
ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้
ทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดเวลา แลกเปลี่ยน ค้นหาเพราะการเรียนรู้,การจัดการความรู้สำคัญความรู้ สำคัญกว่าองค์ความรู้
ทุกคน หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เป็นเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยง สื่อสาร
ยึดหลักการ อุดมการณ์ ไม่ยึดคน สร้างคน กลุ่มคน อำนวย แนะมีจุดยืนที่ชัดเจน แต่ไม่บังคับให้เขามาเป็นเรา เขากำหนดตัวเอง
เราจะออกแบบเมืองสุรินทร์ในอนาคตร่วมกัน ภาพเมืองสุรินทร์ที่เราอยากเห็น เรียงร้อยถักทอจากพื้นที่ของท่าน ตัวท่าน ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย
มิติต่าง ๆ ที่อยากเห็นเป็นผังหลักเช่นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น

  • ธนาคารความรู้
  • TK park

27 กุมภาพันธ์ 2565

  • ธนาคารความรู้ เป็นแนวทางการบันทึกข้อมูลสำคัญลงในเว็บไซต์ wiki สุรินทร์สังฆะ ของทุก ๆ ตำบล มีพื้นที่ 158 ตำบลในจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นแนวทางสร้างผลกระทบสั่นสะเทือนนำไปสู่ตำบลสุขภาวะและตำบลจัดการตนเอง
  • การที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้จำต้องอาศัยบุคคลแห่งการเรียนรู้บุคคลที่ใช้เทคโนโลยีได้ชำนาญ

เนื้อหา

สังคม

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน

เครือข่ายชุมชน

สภาผู้นำชุมชนสุรินทร์

การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

บุคคลแห่งการเรียนรู้

วัฒนธรรมการเรียนรู้

วัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์

หนังที่น่าคิด

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

มจร.สุรินทร์

MINDSURIN พุทธสถานพรหมวิหารธรรมนานาชาติจังหวัดสุรินทร์

กองบุญคุณธรรมวัดสะเดารัตนาราม

มหาเถรสมาคม

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)

ปราชญ์ชุมชน

ผู้สูงอายุสุขภาพดี

บุคคลผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ

สมาคมสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์

สิ่งแวดล้อม

การจัดขยะชุมชน

การจัดต่าง ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

วิสาหกิจชุมชน

โคก หนอง นา เกษตรก้าวหน้า

การจัดการน้ำ น้ำคือชีวิต

กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การท่องเที่ยว

การเมือง

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ครอบครัวเพื่อไทย สุรินทร์

มติ ครม.

จังหวัดสุรินทร์ 17 อำเภอ

ตำบลทุ่งมน

จังหวัดสุรินทร์ วิกิพีเดีย [1]
วิธีสมัครเข้าระบบ วิธีการเพิ่ม ลด แก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูล